Auto ja liikenne

Ajo-opetus uudistuu useissa korttiluokissa

Liikenne | Turun Sanomat 10.4.2012 03:31 |

Uusi ajokorttilaki muuttaa ajo-opetusta, ajokorttien luokitusta, voimassaoloaikoja ja ikärajojen porrastuksia. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja päästä yhtenäiseen ajokorttikäytäntöön EU:n alueella. Ensi tammikuussa voimaan tuleva ajokorttiuudistus lisää tuntimääriä ja muuttaa B- henkilöautokortin opetussisällön kolmivaiheiseksi. Kuljettajaopetukseen kuuluu jatkossa perusvaiheen lisäksi harjoitteluvaihe sekä syventävä vaihe.

Moottoripyöräkortti on niin ikään kolmivaiheinen ja korttiluokan korotus edellyttää nykyisestä poiketen aina teoria- ja ajo-opetusta. Suoraan ison pyörän kortin voi saada vasta 24-vuotiaana.

– Opetusmäärän kasvu ei ole pääpointti, vaan laadun lisääminen tavoitteena kouluttaa aiempaakin turvallisempia ja vastuullisempia kuljettajia, tarkastaja Juha Kulmala Trafista tähdentää.

Itseopiskelua ja palautetta

– B-kortin osalta muutos on iso sekä opetustavallisesti että sisällöllisesti, Juha Kulmala arvioi.

Perinteisen luento-opetuksen sijaan tulee aiempaa enemmän aktivoivia opetusmenetelmiä, itsenäistä opiskelua ja kotitehtäviä.

Perusvaiheessa teoria-opetusta on vähintään 19 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 18 tuntia. Hyväksytyn ajotutkinnon jälkeen alkaa harjoitteluvaihe, johon sisältyy teoriaopetusta tunti ja ajo-opetusta kaksi tuntia.

Kulmalan mielestä hyvä tapa olisi se, että opettaja sopisi oppilaansa kanssa seuraavan tapaamisen vaikka kuukauden päähän ajokokeesta.

– Tarkoituksena on, että uusi kuljettaja saa pian kortin saamisen jälkeen palautteen ajotaitonsa kehittymisestä.

Harjoitteluvaiheen toisella ajotunnilla autossa on myös muita oppilaita, jotta nähdään, miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa ajamiseen.

Nykyistä enemmän pyritään vaikuttamaan asenteisiin, kehittämään oman toiminnan arviointia ja saamaan vertailukohtaa muihin kuljettajiin. Myös ennakoivan ajotavan merkitystä korostetaan.

– Aikaisintaan kolmen kuukauden ja viimeistään 24 kuukauden sisälle sijoittuvassa syventävässä vaiheessa on sekä teoriaopetusta että ajo-opetusta kumpaakin neljä tuntia. Lisäksi kehitetään valmiuksia ajaa vaikeissa olosuhteissa, Kulmala painottaa.

Palautekeskusteluissa korostetaan ajotavan merkitystä turvallisuuden, muiden huomioon ottamisen ja ekologisuuden kannalta.

Ajokorttiuudistus tuo melkoisia haasteita myös autokouluille.

– Meidän näkökulmastamme myös liikenneopettajien pitäisi kouluttautua ja perehtyä uuteen opetussuunnitelmaan kunnolla. Niin ikään kuljettajatutkintojen vastaanottajien koulutukseen panostetaan, tutkinnonvastaanottajien työtä valvova Kulmala sanoo.

Vastaus kasvaviin vaatimuksiin

Liikenneopettaja Kari Karttunen autokoulu Ajaxxista pitää uutta lakia tervetulleena.

–  Tätä on odotettu neljännesvuosisata. Liikenteen vaatimukset ovat kasvaneet hirveästi, mutta minimioppimäärät ovat jopa vähentyneet.

– Viime kesän mopokorttiuudistus oli hyvä avaus, ja onneksi jatkossa mopojen ja mopoautojen kuljettajakoulutus eriytetään. Kaksi- ja nelipyöräisen ajoneuvojen käsittelyssä ei juuri ole mitään samaa. Mopoautoja, jota alunperin ei olisi pitänyt sallia meillä, pidetään helppoina ja vaarattomina. Tosiasiassa se on varsin vaativa ajoneuvo, Karttunen sanoo.

Kuljettajatutkintojen vastaanottaja Petteri Savolaisen mielestä ajokorttiuudistus päivittää ajokoulutusta nykyliikenteen vaatimalle tasolle.

– Uudet kuljettajat tarvitsevat lisää eväitä ja on hyvä, että kolmivaiheisen opetussuunnitelman myötä tulee mahdollisuus antaa ja saada palautetta. Osa kokee ehkä tämän uuden ”pakon” rahastuksena. Oppilaasta itsestään on kuitenkin pitkälti kiinni, mitä hän saa jatkokoulutuksesta irti. Tällä ainakin taataan mahdollisuus kysyä ammattilaiselta, Savolainen lisää.

TSTV - Uusimmat