Lukijoilta

Työttömiä kyykytetään Turun terveyskeskuksessa

Lukijoilta | Turun Sanomat 19.12.2013 03:30 |

Kuinka moni työtön turkulainen tietää, että Käsityöläiskadun terveysasema on siirtynyt uuteen käytäntöön terveyskeskusmaksua periessään? Aiemminhan työttömät on vapautettu terveyskeskusmaksusta Kelan antaman työttömyysturvan maksuilmoituksen nojalla.

Työtön sukulaiseni kävi kyseisessä paikassa lääkärin vastaanotolla hoito-ohjelmansa mukaisesti ja esitti vastaanottovirkailijalle Kelan maksuilmoituksen. Asia vaikutti selvältä.

Viikon kuluttua posti toi kuitenkin laskun terveyskeskuskäynnistä. Lukuisten soittamieni puhelujen ja perinteisen virkailijalta toiselle juoksuttamisen jälkeen selitykseksi jäi se, että käytännöt ovat muuttuneet. Kelan tosite viimeisestä maksusta ei enää entiseen tapaan käy, jos se on yli kolmen viikon ikäinen.

Käsityöläiskadun terveyskeskus on siis irrottautunut muissa kaupungin toimipisteissä vallitsevasta käytännöstä, jonka mukaan palvelun käyttäjä on oikeutettu ilmaiseen palveluun, jos hän esittää alle kolme kuukautta vanhan Kelan maksutositteen. Todistuksen tulee nyt aiemmasta poiketen osoittaa, että kävijä on työtön juuri sinä päivänä, kun hän asioi terveyskeskuksessa.

Kelan päivärahat haetaan entiseen tapaan kuukausittain, jolloin maksu ja siitä annettu tosite ovat aina jälkikäteisiä. Kun tätä todistusta ei enää Käsityöläiskadun terveyskeskuksessa hyväksytä, on sillä kuuleman mukaan oikeus periä täysi maksu myös työttömiltä.

Maksusta valittaminen ei terveyskeskuksen edustajien mukaan välttämättä johda mihinkään ja asiasta saatu palaute liittyikin lähinnä perintätoimilla uhkailemiseen.

Mainittakoon lisäksi, että laskun päiväyksen ja sen saapumisen välillä oli jo kulunut puolet kahden viikon maksuajasta, joten perintätoimet olivat tiedossa jo viikon päästä laskun saapumisesta.

Käsityöläiskadun terveyskeskuksen tulkinnan mukaan työttömän on siis sairastuessaan ensin haettava työttömyydestään erillinen todistus Kelalta ko. päivän osalta. Vasta sitten hän voi hakeutua hoidattamaan sairauttaan ja on oikeutettu ilmaiseen terveyskeskuskäyntiin!

Tällaisella toiminnalla asetetaan Turussa eri asukasryhmät keskenään erilaiseen asemaan ja rikotaan myös lakia. Asiaan puuttuessani se tosin sai tässä tapauksessa pikaisen täyskäännöksen ja maksu luvattiin perua.

On kuitenkin epäiltävissä, että monella työttömällä, eläkeläisellä ja opiskelijalla ei ole käytettävissään lain-opillista asiantuntemusta ja että he ovat menettäneet yhteisesti sovitun etuutensa tämän rahastukselta haiskahtavan toiminnan vuoksi.

Toivon, että kyse on yksittäisen virkailijakunnan harkintakyvyn pettämisestä eikä laajemmasta irtiotosta yhteisesti sovittujen pelisääntöjen murtamiseksi. Edellinen voidaan yksittäistapauksessa hyväksyä, mutta jälkimmäinen edellyttää jo laajempia toimia.

Kunnallisten säästöpaineiden aikana myös paikallisten terveysviranomaisten toivoisi valvovan oman väkensä toimia ja omaa julkisuuskuvaansa nykyistä huolellisemmin.

Mikko Peltomäki
2. maaliskuuta
1. maaliskuuta
28. helmikuuta
27. helmikuuta
26. helmikuuta
25. helmikuuta

TSTV - Uusimmat